TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

Komunikat

05-12-2017

WPK spółka z o.o. w Sierakowie w związku z treścią art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach  (Dz. z 2013 r. 1069, z 2015 r. poz. 978), zgodnie z którym przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację, zwraca się o zastosowanie wodomierza z ważną legalizacją.

Zgodnie z treścią zał. nr 6, tab. nr 1 poz. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

W przypadku pozostawienia wodomierza, zarejestrowanego przez WPK spółka z o.o., nieposiadającego cech legalizacji, zostanie on usunięty z rejestru, w związku z czym nie będzie stanowił podstawy do dokonywania naliczeń.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, ze zm.) koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, na którym spoczywa obowiązek legalizacji wskazanego wodomierza.

Niniejsze pismo pozostaje w związku ze stanowiskiem Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar, którego interpretacja przepisów prawa prowadzi do wniosku, że podmiot prowadzący rejestr wodomierzy, rejestruje oraz pozostawia w nim wodomierze tylko z ważną legalizacją, w związku z czym zmuszeni jesteśmy wystąpić do Państwa o podjęcie wyżej wskazanych działań.

 

Powrót do listy aktualności