TEL: +48 (61) 29 53 107 BIP WPK w Sierakowie

Nasza oferta


W zakres oferty Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie wchodzą następujące usługi:
 
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Transport drogowy towarów
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni