Zgłaszanie awarii wody:
Tomasz Nowak
tel. 601 97 37 46
tel. (61) 29 53 107 lub (61) 29 53 123

Jan Łapa
tel. 519 133 868
tel. (61) 29 53 107 lub (61) 29 53 123

Zgłaszanie awarii kanalizacji sanitarnej:
Wojciech Jarnuczak
tel. 519 133 854
tel. (61) 29 53 200 - Oczyszczalnia Ścieków