Zarządca nieruchomości:
Teresa Sawala
tel. 519 825 483

Budynki komunalne:
Danuta Rybarczyk
tel. (61) 29 53 107 lub 29 53 123

Straszy Referent
ZGM i Wspólnot Mieszkaniowych
Dorota Bartkowiak
tel. (61) 29 53 107 lub 29 53 123

Referent Księgowości
ZGM i Wspólnot Mieszkaniowych
Monika Gierczyńska
tel. (61) 29 53 107 lub 29 53 123