W marcu 2015 r. rozpoczął się gruntowny remont bazy WPK Spółka z o.o. w Sierakowie.

W ramach zadania zamontowano profesjonalny system monitoringu wizyjnego, została wymieniona instalacja przyłączeniowa wodociągowo - kanalizacyjna oraz system odwodnienia terenu. W niedługiej przyszłości pojawi się utwardzony plac z wykorzystaniem kostki brukowej, wynikiem czego wyodrębniony zostanie parking oraz część techniczna firmy.

Kolejnym krokiem będzie remont elewacji zewnętrznej budynku polegający na ociepleniu ścian, ułożeniu tynku dekoracyjnego oraz pomalowaniu całości. Nowy wygląd zyskają także budynki garażowe oraz wiata magazynowa.